โทรศัพท์ : 035-528-541 (วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30 - 16:30)

สาขาจัดหวัดอุดรธานี

บริษัท วิทย์คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขาจัดหวัดอุดรธานี)

เดอะแกรนด์ อพาร์เมนต์ ห้อง 1 เลขที่ 292/9 ซอย รักษ์มิตร ถ.ทหาร ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 08-8624-9725

LINE ID : 0886249725